Magistritöö

Turundus- ja müügijuhtimise magistrikraad, cum laude

Alustasin 2020.a. sügisel TalTechis turundus- ja müügijuhtimise magistriõpinguid. 

2022.a. juunis lõpetasin turunduse- ja müügijuhtimise magistriõppe auväärse tulemuse – cum laudega. Lisaks edukale lõpetamisele aitas magistriõpingud ja magistriöö tuua mu enda ettevõtlusesse strateegilist lähenemist, mis tänaseks on juba väljendunud müügituludena. 

Minu magistritöö oli teenusedisaini teemal. Täpsemalt “Ennastjuhtiva õppe disain digitaalsetes kanalites”. Käesoleval lehel teen kokkuvõtte magistritöö sisust ja peamistest järeldustest. 

turundus- ja müügijuhtimise magistrikraad TalTech

Sirle Truuts, ettevõtluskoolitaja ja mentor

Magistritöö "Ennastjuhtiva õppe disain digitaalsetes kanalites"

Magistritöö uurimisprobleemiks on koolitusettevõtete madal teadlikkus ja vähene kogemus e-õppe disainimisest digitaalsetes kanalites lähtuvalt inimeste vajadustest.

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada inimeste kogemus, vajadused, ootused ja väljakutsed koolitustel osalemisel digitaalsetes kanalites.

Magistritöö lõpptulemuseks on autori poolt loodud uus ennastjuhtiva e-õppe mudel.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Magistritöö raames viisin läbi intervjuud 15 inimesega, kes olid vähemalt korra osalenud e-koolitusel ehk koolitusel digitaalsetes kanalites.

Lisaks magistritööle, viisin peale magistritöö valmimist läbi internetiküsitluse, millele vastas 113 inimest, jaganes oma kogemusi, vajadusi ja ootusi koolitustele digitaalsetes kanalites.

Magistritöö tulemus - ennastjuhtiva e-õppe mudel

Mudeli loomisel võtsin aluseks ennastjuhtiva õppe mudeli, teenusedisaini topeltteemanti mudeli, õppimise ökosüsteemi käsitluse ja õppedisaini ADDIE mudeli.

Lisades teenusedisaini rakendamise raames intervjuudest saaded informatsioon kasutajatelt, sündis uus ennastjuhtiva e-õppe mudel. Mudeli peamine sisuline väärtus toetub just praktilisusele ja otsesele tagasisidele kasutajatelt, kes igapäevaselt e-koolitustel osalevad.

teenusedisain, e-õppe disain, haridusdisain

Ennastjuhtiv e-õpe lähtuvalt teenusedisaini põhimõtetest

Edukas ennastjuhtiv e-õpe võtab arvesse keskkonda (õppimise ökosüsteem), kus koolitaja arendab koolitusi välja lähtuvalt õppija vajadusest või probleemist, millele ta otsib lahendust (teenusedisaini topeltteemanti mudel).

Peamised järeldused ja ennastjuhtiva e-õppe mudeli sisu:

  1. Magistritöö uuringus osalejate peamiseks eesmärgiks on leida lahendus mõnele vajadusele või probleemile (millele toetub ka teenusedisain).
  2. Ennastjuhtiv e-õpe toetub oma olemuselt toetub probleemipõhisele õppele (millest lähub ka teenusedisain).
  3. Lisaks keskkonnale, kus koolitus toimub, kasutavad osalejad mitmeid teisi keskkondi või ootavad nende kasutamist koolitajalt (nt sotsiaalmeedias gruppide loomine). Ennastjuhtivas e-õppes toetuvad osalejate ootused koolitajale erinevate tehniliste lahenduste kasutamiseks
    (st. koolitaja digipädevus on e-õppes väga oluline.
  4. Ennastjuhtiva õppe läbimisel on olulisel kohal õppija poolne vastutuse võtmine oma õppimise eest. E-õppe korraldaja (koolitaja, õpetaja, õppejõud jt.) peab looma õppijale sobiva keskkonna õppe eesmärkide saavutamiseks.
  5. Intervjuudest selgus, et e-koolitustel osalejate motivatsiooni ja kaasatust mõjutab väga oluliselt koolitaja poolne e-koolituse ülesehitus kui ka kommunikatsioon huvilistega nii enne e-koolitust kui ka e-koolituse ajal (sellele toetub õppimise ökosüsteemi käsitlus, kus osalejateks on disainer, õppija ja tehnoloogia).
  6. E-õppe ehk e-koolituste arendamisel on soovitav lähtuda teenusedisaini topeltteemanti mudeli 4 etapist (avsta, defineeri, arenda ja vii kohale).
Magistritöö raames ei kogunud ma isikuandmeid ega teinud tüüpilise e-koolitusel osaleja profiili (persona), kuid kogusin nendeks informatsiooni eelkõige iseenda teenuste arendamiseks täiendava uuringu raames, millele vastas 113 inimest.
 
Täiendava uuringu tulemusel selgus, et tüüpiline ennastjuhtiv õppija ja e-koolitustel osaleja on 2022.a. seisuga:
 
e-koolituse disain, e-õppe disain, teenusedisain, teenusedisaini magistritöö

Kasulik kirjandus Eesti koolitusturu kohta

Sirle Truuts, ettevõtlusmentor, mentor, ettevõtluskoolitaja

Tekkis huvi magistritöö sisu ja teenusedisaini vastu?

Magistritöö raames läbitöötatud 30+ teadusartiklit, läbiviidud intervjuud 15 inimesega ja täiendav uuring 113 inimese seas on andnud väga hea ülevaate e-koolituse disainimisest digitaalsetes kanalites lähtuvalt teenusedisaini põhimõtetest.

Olen valmis magistritöö tulemusi jagama nii artiklites, koolitustel, konverentsidel või disainima lähtuvalt enda kogemusest koolitusteenust läbi mentorluse!

Sirle Truuts 

Ettevõtluskoolitaja ja mentor